To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, You agree to allow our collection of information and off Bilablau through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy.

PERSONUPPGIFTER

Datapolicy (GDPR)

Datapolicy för Bilablau ApS

Ditt dataskydd tas allvarligt

Vi har denna integritetspolicy, som utgör grunden för vår behandling av dina personuppgifter och berättar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi värderar hur vi behandlar dina data så bra som möjligt, med fokus på att dina grundläggande rättigheter inte påverkas negativt. Därför är vi särskilt medvetna om risken för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, rykteförlust och datafrågor i allmänhet.

 

Datahanterare och kontaktinformation

Bilablau ApS är registeransvarig för följande webbplatser och webbshop:

 • Bilablau.dk

Kontaktuppgifter:

 • Bilablau ApS
 • Reg. 37621870
 • Teglbækvej 16
 • 8361 hasselager

 

Kontaktinformation om dataskyddsrådgivare:

 • Thomas Andersen
 • tk@bilablau.com

 

Databehandling sker på informerad basis

När du skickar in dina personuppgifter informerar vi dig om de uppgifter vi har på dig. Informationen kommer antingen via hänvisning till denna sekretesspolicy och syfte beskrivs eller som separata uppgifter för dig, inklusive eventuellt accept från dig.

 

De data vi insamlar

Vår behandling av dina personuppgifter görs för att ge dig bättre service och för att säkerställa kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

 

Data kan samlas in och behandlas av oss i samband med följande kontakt med oss:

 • Användning av vår hemsida, inklusive webbshop utan samtidig inköp
 • Förfrågningar till oss per. post, telefon eller pr. alm. brev
 • Köp via vår webbshop, inklusive leverans av beställning och leverans av varan
 • Kundserviceförfrågningar per. telefon eller via vår hemsida
 • Tävlingar, evenemang och liknande.

 

Data som kan samlas och bearbetas inkluderar:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, post
 • Beställningsdata, inköpshistorik, betalningsinformation
 • Samtycke till marknadsföring, nyhetsbrev eller tävlingar
 • Personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter, i mail till våra anställda
 • Användarbeteende i samband med att använda webbplatsen som samlats in via cookies

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

 

Insamling och behandling av dina personuppgifter kommer att baseras på specifika upplysningar eller andra legitima affärsändamål.

 

Sådana syften kan innefatta:

 • Behandling av ditt köp och leverans av vår förmån (GDPR artikel 6.1 b)
 • Avslutande av avtal baserat på din begäran (GDPR artikel 6.1 b)
 • Förvaltningen av ditt förhållande med oss ​​(GDPR, artikel 6.1 a, b eller f)
 • Drift och optimering av vår hemsida (GDPR artikel 6.1 b)
 • Överensstämmelse med lagstiftningskrav (GDPR Art. 6 (1) (c)
 • Kundservice och allmän kommunikation med oss ​​(GDPR, artikel 6, punkt 1, led a, b, c eller f)
 • Skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial från oss eller en av våra partners (GDPR, artikel 6.1 a)
 • Exklusiv behandling av relevanta uppgifter

 

Dina personuppgifter behandlas enbart på grundval av de angivna syftena, inklusive eventuellt med hänvisning till denna sekretesspolicy och de syften som anges ovan. Endast data som är nödvändiga för att uppfylla dessa ändamål kommer att vara relevanta och vår behandling begränsar sig därför till sådana personuppgifter.

 

Innan vi behandlar dina personuppgifter gör vi en konkret bedömning av om det är möjligt att begränsa mängden personuppgifter som ska samlas in och behandlas. Dessutom gör vi en konkret bedömning av om det är möjligt att behandla dina personuppgifter anonymt.

 

Endast behandling av nödvändiga uppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter kommer endast att innehålla de uppgifter som krävs för att behandla enligt den / de definierade syften och uppgifter som är nödvändiga.

Dina personuppgifter kommer kontinuerligt att kontrolleras och uppdateras

Personuppgifter vi behandlar om dig kommer att kontrolleras och uppdateras kontinuerligt så att vi säkerställer att insamlade data inte är felaktiga eller vilseledande.

 

Om det finns relevanta förändringar relaterade till de personuppgifter som vi har samlat in om dig, kontakta vår kundtjänst (hejsan@bilablau.se) för att få den information som behövs.

För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och etablerade rutiner för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.

 

Ta bort onödiga personuppgifter

När syftet med att samla och behandla dina personuppgifter är uppfyllt, kommer informationen att raderas.

Vi håller din information tills ändamålet inte längre är närvarande och vi har bedömt ett behov av följande lagringsperioder:

Använd en av våra webbplatser, inklusive webbshop, utan samtidig inköp.

Se avsnittet nedan om cookies, där du kan se de konkreta lagringsperioderna.

Förfrågningar till oss per. post, telefon eller vanligt brev

Förfrågningar per. post direkt till en av vår personal eller vidarebefordras av en av våra medarbetare till en av våra medarbetare och avser BB raderas när syftet med lagringen inte längre föreligger, som examineras individuellt baserade på enstaka försändelser i förhållande till syftet med tillvägagångssättet och innehållet i e-post, faller inklusive e-post till någon av de andra kategorier som anges i detta avsnitt. Förfrågningar per. post till en av våra medarbetare som inte relaterar BB raderas efter anmälan till avsändaren om tillvägagångssättet inte ger den anställde möjlighet att vidta ytterligare åtgärder.

BB har en allmän raderings politik där anställda måste radera eller anonymisera personuppgifter när det inte längre finns ett föremål för lagring.

Köp via webshop

 • Se villkoren i vår webshop
 • Skapa användarprofil via vår webshop
 • Se villkoren för webbshopen

 

Kundserviceförfrågningar

BB har en allmän raderings politik där anställda måste radera eller anonymisera personuppgifter när det inte längre finns ett föremål för lagring. Lagringsperioden kan bero på undersökningens art, inklusive om informationen är lagrad som en del av ett klagomål, användning av en produktgaranti eller på annat lagligt eller kontraktligt sätt.

 

Tävlingar och liknande.

Vi lagrar dina personuppgifter samlade i samband med tävlingar, evenemang och liknande. Så länge det är ett syfte med lagring. Till exempel är lagringsperioden för en tävling typiskt tills vinnaren meddelas.

Nyhetsbrev och marknadsföring material

 

Om du har accepterat att få nyhetsbrev eller andra marknadsföringsmaterial kommer vi att behålla din information tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller mottagandet av marknadsföringsmaterial. Vid inlämning av en enda artikel behåller vi din information tills det inte längre finns något syfte med lagring eller i enlighet med det specifika samtycket.

 

Godkännande av samtycke före databehandling eller behandling av annan rättslig orsak

 

Vi behandlar endast personuppgifter om dig för det angivna syftet. Innan vi behandlar behandlingen får vi ditt samtycke eller baserar behandlingen på en annan legitim bakgrund. Vi informerar dig om orsaken och syftet med att samla in och behandla dina personuppgifter, inklusive eventuellt med hänvisning till denna sekretesspolicy, där du kan hitta orsaken för olika behandlingar.

 

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss. Om du har några frågor eller vill du ta tillbaka ditt samtycke, vänligen kontakta hejsan@bilablau.se.

 

Observera att om du väljer att återkalla ditt samtycke i förhållande till information som lämnats till oss, kommer vi inte att kunna behandla din information om vi inte är lagligen eller kontraktsmässigt bundna att göra det.

 

Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter baserat på ditt tidigare samtycke och fram till datumet för återkallandet. Om du återkallar ditt samtycke kommer det därför inte att vara effektivt fram till det här datumet.

 

Till exempel erhåller vi samtycke i följande fall:

 • Skapandet användarprofiler via vår webshop
 • Deltagande i tävlingar, evenemang och liknande.
 • Annan orsak än medgivande för vår behandling av din information
 • Användning av vår hemsida, inklusive webbshop, utan samtidig inköp

 

Du uppmanas att acceptera denna sekretesspolicy via popupen på sidan.

 

Se även avsnittet nedan om cookies.

Köp via webshop

För inköp via vår webshop, där du anger kontaktinformation och betalningsinformation utan att användaren skapas samtidigt, gäller sekretesspolicy för webbshops försäljningsvillkor för din information om information som krävs för att slutföra köpet.

 

Kundserviceförfrågningar

Pr. Telefon: Här är orsaken för behandlingen av dina personuppgifter att din förfrågan till oss kommer att göras på eget initiativ. Om din information samlas i samband med din förfrågan, får du ett mail med hänvisning till denna sekretesspolicy.

 

Skydd av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter styrs av regler som vi har antagit internt. Reglerna innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter. På detta sätt behandlar vi dina personuppgifter på ett sätt som förhindrar att personuppgifter förstörs, förloras, ändras eller misbrukas.

 

Vi har fastställt förfaranden för att ge tillträdesrättigheter till de anställda som hanterar känsliga personuppgifter och data som avslöjar information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning. För att undvika dataförluster tar vikontinuerlig säkerhetskopiering av våra data. Vi skyddar också sekretessen och äktheten av dina uppgifter genom kryptering.

 

Om säkerhetsbrott förekommer som medför stor risk för diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, rykteförlust eller annat stort besvär, meddelar vi dig om säkerhetsbrottet så snart som möjligt.

 

småkakor

Liksom nästan alla andra webbplatser använder vi cookies för att göra sidan fungerar och för att underlätta för dig att använda. Cookies hjälper oss bland annat för att få en översikt över besök så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta våra webbplatser och våra tjänster. Detta gör det möjligt för oss att ge dig en bättre användarupplevelse med mer relevant innehåll.

 

Vissa cookies samlar in följande typer av information om dig som eventuellt kan vara personuppgifter: Ett unikt ID, teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på.

 

Denna samling är gjord på bakgrund av artikel 6.1 i databeskrivningsförordningen (GDPR). 1, f, som samlingen görs för att optimera webbplatser till din fördel.

 

Se även avsnittet nedan för överföring av personuppgifter och överföring till mottagare i tredjeländer.

 

Upplysningar om personuppgifter

Vi skickar endast dina personuppgifter till myndigheter där lagen föreskriver det.

 

Dessutom kan vi lämna dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Externa IT-leverantörer
 • Våra partners i form av leverantörer och underleverantörer av varor och tjänster, till exempel transport och leverans till dig på uppdrag av oss
 • Leverantörer av cookies till webbplatser. Uppgifterna om användningen av de enskilda cookies och utlämnande av personuppgifter till tredje part baserat på cookies finns i cookiepolitiken på vår hemsida.
 • Revisorer, advokater och andra rådgivare
 • Mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

 

I vissa fall överför vi dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES.

 

Detta händer i samband med en del av vår användning av cookie-tjänster på vår hemsida med syfte att köra och optimera webbplatser. Du hittar en lista över mottagare av personuppgifter utanför EU och EES och orsaken för överföring av cookies på den specifika platsen.

 

Dessutom kommer vi att överföra information till vissa leverantörer eller underleverantörer eller IT-tjänster utanför EU och EES, när du handlar i vår webshop. Du hittar en lista över mottagare av personuppgifter utanför EU och EES och orsaken för överföringen av handelsvillkoren för den specifika butiken.

 

Dina rättigheter

 • Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen i samband med vår behandling av information om dig.
 • Om du vill använda dina rättigheter kan du kontakta oss här hejsan@bilablau.se.

 

Rätt att se information  

Du har rätt att få insikt i den information som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare uppgifter.

 

Rätt till korrigering

Du har rätt att få felaktig information om dig själv.

 

Rätt att radera

I särskilda fall har du rätt att ta bort information om dig innan tiden för vår allmänna borttagning inträffar.

 

Rätt till invändning

I vissa fall kan du göra invändningar mot vår annars legitima behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att bearbeta din information för direktmarknadsföring.

 

Rätt att överföra information  

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter på ett strukturerat och maskinläsbart format och att överföra dessa personuppgifter från en registeransvarig till en annan utan hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatillsynets handbok om Registrarens rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.

 

Klagomål till datatillsyn

Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Datatillsynets kontaktuppgifter finns påwww.datatilsynet.dk.

 

 • Snabb leverans
 • Dina varor kommer att skickas inom 1-2 arbetsdagar
 • Gratis frakt
 • Fri frakt
 • 30 dagars returrätt
 • 30 dagars returrätt oavsett bad
 • Säker betalning
 • Din shoppingupplevelse och data är säkra med oss
footer-languages

paying-methods